Geregistreerd en erkend

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp is opgericht per notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer S90985. De financiële gegevens worden jaarlijks, op basis van een accountantsverklaring, beoordeeld door het Centraal Bureau Fondswerving in Amsterdam. SPO wordt al vele jaren positief beoordeeld.

SPO is aangesloten bij het samenwerkingsverband Kledinginzamelende Instellingen (SVKI).