Geld

Voor het werk van de Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp is veel geld nodig. SPO sprokkelt dat bijeen door gebruikte kleding in te zamelen door heel Nederland. Op basis van gemeentelijke vergunningen wordt op vrijwel elke dag van het jaar wel ergens in Nederland kleding ingezameld. Daarnaast staan op veel plaatsen grote containers waarin gebruikte kleding kan worden gedeponeerd. Het geld dat daarmee wordt verdiend wordt vrijwel volledig besteed aan de bouw van scholen in Andhra Pradesh.

Maar liefst 92 procent van de totale inkomsten komt rechtstreeks ten goede aan de projecten in India. Daarmee onderscheidt de Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp zich in positieve zin van heel veel andere organisaties.

Dankzij de kledinginzamelingen kan SPO niet alleen veel kinderen in India uitzicht bieden op een betere toekomst maar levert de stichting ook een bijdrage aan de beperking van de afvalstroom door hergebruik van gedragen kleding.