Geregistreerd en erkend

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp is opgericht per notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven onder nummer S90985. Het Centraal Bureau voor Fondswerving beoordeelt ieder jaar of Pandilla voldoet aan de kwaliteitseisen voor de Erkenning. Met de Erkenning laten we zien dat we voldoen aan strenge kwaliteitscriteria en dat we extern en onafhankelijk worden gecontroleerd. SPO wordt al vele jaren positief beoordeeld.