Oprichting

Stichting Pandilla Ontwikkelingshulp is opgericht in 1987 door Tonnie en Jan Gevers uit het Brabantse Beek en Donk. Zelf adoptie-ouders van twee kinderen uit India, werden zij bij hun bezoeken aan dat land geraakt door de barre omstandigheden waaronder de mensen daar moeten leven, Om daarin verbetering te brengen, richtten zij een stichting op die werd genoemd naar het dorp waar zij de eerste drinkwaterinstallatie lieten bouwen, Pandilla.

Aanvankelijk hield SPO zich vooral bezig met de aanleg van drinkwaterinstallaties. Naarmate daaraan minder behoefte kwam, richtte de stichting zich vooral op de scholing van kinderen. Meer opleiding geeft kinderen meer kans op een menswaardig bestaan. Kinderen méér bieden: dat was wat de familie Gevers voor ogen stond toen zij SPO oprichtten. Géén kinderarbeid, geen bedelarij, maar een eerlijke kans op fatsoenlijk leven.